گفتاردرمانی سبز
گفتاردرمانی سبز
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، درمان لکنت، شکاف کام و لب، آفازی
ارومیه، خیابان شورا
گفتاردرمانی نوا
گفتاردرمانی نوا
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: سکته مغزی، اختلالات طیف اتیسم، کودکان کم شنوا، اختلالات یادگیری و خواندن و نوشتن در دوران مدرسه، ام اس و...)
ارومیه، خیابان خیام شمالی
گفتاردرمانی نوا ( خیابان سرداران )
گفتاردرمانی نوا ( خیابان سرداران )
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات تولیدی و تلفظی، کاشت حلزون، اختلالات گفتاری و بیش فعالی( ADHD)، سکته مغزی، اختلالات طیف اتیسم
ارومیه، خیابان خیام شمالی
گفتاردرمانی نوا ( خیام شمالی )
گفتاردرمانی نوا ( خیام شمالی )
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات سندرومیک(سندروم داون و...)، اختلال بلع، اختلالات صوت و تشدید(شکاف لب و کام)، انواع آسیب مغزی (فلج مغزی، سکته مغزی
ارومیه، خیابان خیام شمالی
گفتاردرمانی نوا ( خان باباخان )
گفتاردرمانی نوا ( خان باباخان )
ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: اختلالات تولیدی و تلفظی، سکته مغزی، کاشت حلزون، کودکان کم شنوا، پارکینسون
ارومیه، خیابان خیام شمالی
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger