دکتر سینا فیروزان (گلچین)
دکتر سینا فیروزان (گلچین)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت بدون درد و خون ریزی، پروتز متحرک دندان، ترمیم دندان، ایمپلنت فوری، روکش دندان
تهران، خیابان ابوذر
دکتر فرشته گلچین
دکتر فرشته گلچین
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، روکش دندان، پروتز ثابت دندان، ترمیم دندان، اوردنچر
تهران
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger