کاردرمانی رهگشا
کاردرمانی رهگشا
زمینه‌های کاری: اتاق حسی(تاریک)، کاردرمانی جسمی کودک و بزرگسال، بازی درمانی، ماساژ درمانی، گفتاردرمانی
اصفهان، خیابان کاوه
کاردرمانی آتیه
کاردرمانی آتیه
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، کاردرمانی ذهنی، اختلالات یکپارچگی حسی، اختلالات یادگیری، مشکلات رفتاری و رفتاردرمانی
اصفهان، کنارگذر اتوبان میرزا کوچک خان
کاردرمانی و گفتاردرمانی آوین
کاردرمانی و گفتاردرمانی آوین
مدیر کلینیک: الیاس منفرد
زمینه‌های کاری: توانمندسازی عصبی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، تربیت شنیداری، درکی حرکتی، توجه تمرکز
اصفهان، میدان جمهوری
گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره پایتخت
گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره پایتخت
شعبه دو
زمینه‌های کاری: ضعف در ریاضی، جلسات افزایش توجه و رفتار درمانی، اختلالات گفتار مربوط به بزرگسالان، مشاوره در مشکلات کودک، استروبوسکوپی حنجره
اصفهان، خیابان شمس آبادی
گفتاردرمانی دکتر ناصر زارعی شمس آبادی
گفتاردرمانی دکتر ناصر زارعی شمس آبادی
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: تست هوش، مشاوره و روانشناسی، نوروفیدبک، جلسات افزایش توجه و رفتار درمانی، سکته مغزی
اصفهان، خیابان کاوه
گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره پایتخت
گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره پایتخت
شعبه یک
زمینه‌های کاری: عکس از حنجره، ضعف در ریاضی، ضعف در خواندن، مشکلات تلفظ، مشاوره در استرس و اضطراب
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
گفتاردرمانی و کاردرمانی توانا
گفتاردرمانی و کاردرمانی توانا
کاردرمانی و توانبخشی توانا در اصفهان
زمینه‌های کاری: اتاق تاریک، آموزشی_شناختی، اختلالات صوت، اختلالات بلع، بازی درمانی
اصفهان، خیابان میرزاطاهر غربی
کاردرمانی، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی جسمی حرکتی، شناخت، کاردرمانی تخصصی دست، گفتاردرمانی، کاردرمانی درکی حرکتی
اصفهان، خیابان وحید میانی
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger