معصومه طاوسی
معصومه طاوسی
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: ازن تراپی، سلامت جنین، ازن تراپی، پاپ اسمیر، مشاوره در زمینه بهداشت جنسی و اختلالات جنسی
بندر گناوه، خیابان کلینیک امام خمینی
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger