خوی (امامزاده)
خوی (امامزاده)
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: تنگی واژن بدون درد و خونریزی، بیماریهای زنان و مامایی، IUD گذاری، آزمایش پاپ اسمیر، درمان انواع عفونت های زنان
خوی، -
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger