دکتر مریم عامل ذبیحی
دکتر مریم عامل ذبیحی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران یائسگی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه
گرگان، عدالت 21
دکتر مهین دخت بندمه
دکتر مهین دخت بندمه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، کولپوسکوپی، لابیاپلاستی، هیسترکتومی
گرگان، خیابان ولیعصر
دکتر فرح ابطحی ( گرگان )
دکتر فرح ابطحی ( گرگان )
متخصص: متخصص زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیستروسکوپی، لیزر مونالیزا تاچ، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، هیسترکتومی، زایمان طبیعی
گرگان، ساری
دکتر فرح ابطحی
دکتر فرح ابطحی
متخصص: متخصص زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: لیزر مونالیزا تاچ، هیستروسکوپی، زایمان سزارین، تزریق چربی به واژن، تعیین جنسیت
ساری، سه راه کشاورزی
دکتر بنفشه قریشی ( گرگان )
دکتر بنفشه قریشی ( گرگان )
جراح و متخصص زنان و زایمان ( جراح زیبایی زنان)
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، زایمان طبیعی، تنگ کردن واژن، تزریق چربی به واژن، آزمایش پاپ اسمیر
گرگان، ساری
دکتر شهره وثوق
دکتر شهره وثوق
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فلوشیپ: طب مادر و جنین (پریناتولوژی)
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران زایمان، زایمان سزارین، لابیاپلاستی، زایمان طبیعی
گرگان، خیابان ولیعصر
دکتر سپیده بخشنده نصرت
دکتر سپیده بخشنده نصرت
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، سفید کردن واژن، کولپوسکوپی، درمان خشکی واژن
گرگان، -
دکتر پریا بوستانی فرکوش
دکتر پریا بوستانی فرکوش
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، هیسترکتومی، آزمایش پاپ اسمیر، لابیاپلاستی، عمل جراحی زنان
گرگان، خیابان ولیعصر
دکتر معصومه کابوسی
دکتر معصومه کابوسی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، تنگ کردن واژن، درمان خشکی واژن، کولپوسکوپی، سرطان های زنان
گرگان، خیابان ولیعصر
دکتر سوسن بیانی
دکتر سوسن بیانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، درمان میوم رحم، لابیاپلاستی، جوانسازی واژن، عمل جراحی زنان
گرگان
دکتر سارا میرزنده دل
دکتر سارا میرزنده دل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خونریزی رحم، کولپوسکوپی، درمان بیماری های تخمدان
گرگان
دکتر سیما کبوتری
دکتر سیما کبوتری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان پولیپ رحم، مراقبت های دوران بارداری، درمان میوم رحم، هودکتومی
گرگان
دکتر شهره وثوق
دکتر شهره وثوق
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، عمل جراحی زنان، درمان بیماری های تخمدان، جراحی تخمدان، لابیاپلاستی
گرگان
دکتر عزت اله عسگری
دکتر عزت اله عسگری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، پرینورافی، مراقبت های بعد از زایمان، کولپوسکوپی، درمان خشکی واژن
گرگان
دکتر فخری سادات رمضان نژاد
دکتر فخری سادات رمضان نژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، تزریق چربی به واژن، درمان کیست تخمدان، تعیین جنسیت، درمان بیماری های تخمدان
گرگان
دکتر فدرا فریدونی
دکتر فدرا فریدونی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان میوم رحم، درمان خونریزی رحم، جراحی تخمدان، درمان نازایی
گرگان
دکتر فرانک گلعلی پور
دکتر فرانک گلعلی پور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان نازایی، مراقبت های دوران بارداری، پی آرپی واژن، جوانسازی واژن
گرگان
دکتر فریبا حیاتی
دکتر فریبا حیاتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، درمان نازایی، جراحی رحم، درمان میوم رحم، درمان خونریزی رحم
گرگان
دکتر محجوبه قنبرنژاد
دکتر محجوبه قنبرنژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، تنگ کردن واژن، هودکتومی، تزریق فیلر به واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
گرگان
دکتر مرضیه عاشوری کنار سری
دکتر مرضیه عاشوری کنار سری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان کیست تخمدان، درمان میوم رحم، جراحی ترمیمی واژن، هودکتومی
گرگان
دکتر مریم حاجی صادقی
دکتر مریم حاجی صادقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان عفونت زنان، درمان کیست تخمدان، درمان بیماری های تخمدان، جوانسازی واژن
گرگان
دکتر مریم عامل ذبیحی
دکتر مریم عامل ذبیحی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان زگیل تناسلی، درمان پولیپ رحم، مراقبت های بعد از زایمان، تزریق فیلر به واژن
گرگان
دکتر مسلم طیبی والجوزی
دکتر مسلم طیبی والجوزی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، جراحی رحم، جراحی تخمدان، درمان عفونت زنان
گرگان
دکتر معصومه کابوسی
دکتر معصومه کابوسی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، پی آرپی واژن، تنگ کردن واژن، درمان بیماری های رحم، درمان پولیپ رحم
گرگان
دکتر مهین دخت بندمه
دکتر مهین دخت بندمه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان نازایی، درمان هرپس تناسلی، درمان کیست تخمدان، پی آرپی واژن
گرگان
دکتر میترا گواهی ترشیز
دکتر میترا گواهی ترشیز
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، تعیین جنسیت، مراقبت های بعد از زایمان، پی آرپی واژن، عمل جراحی زنان
گرگان
دکتر پروین جلالی
دکتر پروین جلالی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، تزریق چربی به واژن، جوانسازی واژن، جراحی رحم، تنگ کردن واژن
گرگان
دکتر مریم حاجی صادقی
دکتر مریم حاجی صادقی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژنزایمان سزارین، تزریق چربی به واژن، سرطان های زنان، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، درمان خشکی واژن
گرگان، خیابان ولیعصر
دکتر آفرنیا بهادر
دکتر آفرنیا بهادر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، کولپوسکوپی، تعیین جنسیت، درمان خونریزی رحم، درمان کیست تخمدان
گرگان
دکتر ابراهیم پاریاب
دکتر ابراهیم پاریاب
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان خشکی واژن، پی آرپی واژن، کولپوسکوپی، عمل جراحی زنان
گرگان
دکتر اعظم السادات فیاضی
دکتر اعظم السادات فیاضی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، جراحی زیبایی زنان، جوانسازی واژن، جراحی تخمدان، جراحی رحم
گرگان
دکتر افسانه تابنده
دکتر افسانه تابنده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، درمان عفونت زنان، کولپوسکوپی، جراحی تخمدان، عمل جراحی زنان
گرگان
دکتر الهام کاشانی
دکتر الهام کاشانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، لابیاپلاستی، جراحی رحم، تنگ کردن واژن، جراحی زیبایی زنان
گرگان
دکتر الهام مبشری
دکتر الهام مبشری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، جوانسازی واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان پولیپ رحم، تزریق فیلر به واژن
گرگان
دکتر بهمن شیردل
دکتر بهمن شیردل
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، کولپوسکوپی، عمل جراحی زنان، تزریق فیلر به واژن، درمان بیماری های رحم
گرگان
دکتر سعیده قره جه
دکتر سعیده قره جه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خونریزی رحم، تزریق چربی به واژن، درمان میوم رحم، جراحی تخمدان، کولپوسکوپی
گرگان
دکتر پریا بوستانی فرکوش
دکتر پریا بوستانی فرکوش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان بیماری های رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی تخمدان، مراقبت های دوران بارداری
گرگان
دکتر حجت اله مقصودلو
دکتر حجت اله مقصودلو
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، تزریق فیلر به واژن، درمان نازایی، درمان میوم رحم، درمان پولیپ رحم
گرگان
دکتر خدیجه خسروی
دکتر خدیجه خسروی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، درمان هرپس تناسلی، درمان نازایی، درمان کیست تخمدان، تنگ کردن واژن
گرگان
دکتر روزیتا وطنی
دکتر روزیتا وطنی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان هرپس تناسلی، درمان نازایی، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران بارداری
گرگان
دکتر زهره منتظری
دکتر زهره منتظری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، تعیین جنسیت، درمان خونریزی رحم، درمان کیست تخمدان، عمل جراحی زنان
گرگان
دکتر فخری سادات رمضان نژاد
دکتر فخری سادات رمضان نژاد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زنان و زایمان، مراقبت های دوران یائسگی، درمان خشکی واژن، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران زایمان
گرگان، خیابان ولیعصر
دکتر سپیده بخشنده نصرت
دکتر سپیده بخشنده نصرت
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، جراحی زیبایی زنان، درمان خشکی واژن، تعیین جنسیت، پرینورافی
گرگان
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger