دکتر مهتا شهیدی (خیابان ارباب)
دکتر مهتا شهیدی (خیابان ارباب)
متخصص: دندانپزشک ترمیمی و زیبایی
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، عصب کشی، دندانپزشکی پیشگیری، ترمیم زیبایی، کشیدن دندانهای نهفته
اصفهان، خیابان ارباب
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger