مژگان لطفی
مژگان لطفی
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: خدمات مامای همراه، درمان واژینیت ها، مراقبت های دوران بارداری، معاینه پرده بکارت و صدور گواهی، غربالگری های دوران بارداری
ابهر، میدان معلم
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger