مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( کامیاران )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( کامیاران )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: تلفظ حروف، طیف اتیسم، تاخیر در تکلم، بیش فعالی، نقص توجه
کامیاران، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: تلفظ حروف، تاخیر در رشد طبیعی کودکان، بیش فعالی، لارینگوسکوپی، لکنت زبان
سنندج، خیابان مولوی
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger