دکتر سعید صفائیان پور (دروازه شیراز)
دکتر سعید صفائیان پور (دروازه شیراز)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، دنداپزشک زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)، ترمیم دندان، پروتز ثابت و متحرک
اصفهان، میدان جمهوری
دکتر احسان قاسمی (دروازه شیراز)
دکتر احسان قاسمی (دروازه شیراز)
متخصص: پروتزهای دندانی و ایمپلنت
زمینه‌های کاری: طراحی لبخند، دندانهای مصنوعی متکی بر ایمپلنت، درمانهای زیبایی، دندان مصنوعی، ایمپلنت (کاشت دندان )و بازسازی کامل دندانها
اصفهان، چهار راه پلیس
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger