دکتر مریم حاجی احمدی
دکتر مریم حاجی احمدی
متخصص: دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
زمینه‌های کاری: ترمیم‌های پیشگیری، فیشور سیلانت (شیاربندی)، عصب‌کشی دندان‌های شیری، ترمیم‌های همرنگ دندان، روکش دندان شیری
اصفهان، خیابان توحید میانی
دکتر مهتا شهیدی
دکتر مهتا شهیدی
متخصص: دندانپزشک ترمیمی و زیبایی
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، جرمگیری دندان، کشیدن دندانهای نهفته، ایمپلنت، لمینیت زیرکونیوم
اصفهان، خیابان ارباب
دکتر احسان قاسمی
دکتر احسان قاسمی
متخصص: پروتزهای دندانی و ایمپلنت
زمینه‌های کاری: طراحی لبخند، دندانهای مصنوعی متکی بر ایمپلنت، درمانهای زیبایی، دندان مصنوعی، ایمپلنت (کاشت دندان )و بازسازی کامل دندانها
اصفهان، چهار راه پلیس
دکتر کتایون کلانتر معتمدی
دکتر کتایون کلانتر معتمدی
دندان پزشک ( ترمیم، زیبایی، کودکان)
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، ترمیم دندان، عصب کشی، دندان مصنوعی، دندانپزشکی زیبایی
اصفهان، خیابان رودکی
دکتر سید مهدی علیزاده
دکتر سید مهدی علیزاده
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، ایمپلیمنت، لمینیت، ترمیم دندان، روکش دندان
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده ( توحید )
دکتر سید مهدی علیزاده ( توحید )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان، ترمیم‌های هم‌رنگ، لمینیت، ترمیم دندان
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده ( خیابان آذر )
دکتر سید مهدی علیزاده ( خیابان آذر )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: ترمیم‌های هم‌رنگ، ترمیم دندان، ایمپلیمنت، لمینیت، روکش دندان
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده ( خیابان توحید )
دکتر سید مهدی علیزاده ( خیابان توحید )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: سرامیک، ترمیم‌های هم‌رنگ، لمینیت، اصلاح طرح لبخند، ایمپلیمنت
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده ( متخصص ترمیمی زیبایی )
دکتر سید مهدی علیزاده ( متخصص ترمیمی زیبایی )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: ترمیم‌های هم‌رنگ، بلیچینگ، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان، لمینیت
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده ( متخصص ترمیم و زیبایی )
دکتر سید مهدی علیزاده ( متخصص ترمیم و زیبایی )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: روکش دندان، لمینیت، دندانپزشکی زیبایی، اصلاح طرح لبخند، ترمیم دندان
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده ( دندانپزشک )
دکتر سید مهدی علیزاده ( دندانپزشک )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: ایمپلیمنت، بلیچینگ، روکش دندان، سرامیک، اصلاح طرح لبخند
اصفهان، پل آذر
دکتر سید مهدی علیزاده ( متخصص ترمیم و زیبایی خیابان توحید )
دکتر سید مهدی علیزاده ( متخصص ترمیم و زیبایی خیابان توحید )
دندان پزشکی ترمیمی زیبایی
زمینه‌های کاری: اصلاح طرح لبخند، ایمپلیمنت، لمینیت، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان
اصفهان، پل آذر
دندان پزشکی پارسیان
دندان پزشکی پارسیان
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی اطفال، لمینیت دندان، پروتز، روکش، عصب کشی
اصفهان، خیابان بزرگمهر
دکتر مسعود سلطانی
دکتر مسعود سلطانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه (عصب کشی)، دندانپزشکی زیبایی(بلیچینگ، پروتز دندان(روکش، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت
اصفهان، میدان فیض
دکتر - -
دکتر - -
متخصص: دندانپزشکی زیبایی
زمینه‌های کاری: درمان ریشه دندان(عصب کشی)، لامینیت های سرام، جراحی دندان، روکش و زیبایی، ترمیم دندان
اصفهان، -
دکتر - -
دکتر - -
متخصص: دندانپزشکی کودکان
زمینه‌های کاری: انجام خدمات دندانپزشکی کودکان تحت آرام بخشی و بیهوشی عمومی، روکش دندان شیری، ترمیم‌های پیشگیری، درمان ریشه دندان‌های دائمی نابالغ، کشیدن دندان کودک
اصفهان، -
دندان پزشکی شهروند
دندان پزشکی شهروند
زمینه‌های کاری: درمان ریشه، خدمات دندانپزشکی، دندانپزشکی کودکان، اصلاح طرح لبخند، ونیر کامپوزیت
اصفهان، خیابان عسگریه
دکتر مریم معینی
دکتر مریم معینی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طراحی لبخند، درمانهای همرنگ، پروتز ایمپلنت، درمان ریشه، ونیر کامپوزیت
اصفهان، خیابان شریعتی
دکتر دندانپزشک اصفهان
دکتر دندانپزشک اصفهان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، ونیر کامپوزیت، لمینیت سرامیکی، عصب کشی، دندانپزشکی زیبایی
اصفهان، -
دکتر ماجدفقیه
دکتر ماجدفقیه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، بروساژ دندان، ارتودنسی، جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی
اصفهان، ملک شهر
دکتر محسن ابوطالبی حسین آبادی
دکتر محسن ابوطالبی حسین آبادی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، لمینت دندان، ترمیم دندان، فلوراید تراپی، بروساژ دندان
اصفهان
دکتر ماریه پناهی بروجنی
دکتر ماریه پناهی بروجنی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، اوردنچر، طرح لبخند، پروتز ثابت دندان، بروساژ دندان
اصفهان
دکتر مازیار ابراهیمی دستگردی
دکتر مازیار ابراهیمی دستگردی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، اوردنچر، جرمگیری دندان، روکش دندان، ایمپلنت
اصفهان
دکتر ماندانا حقیقی
دکتر ماندانا حقیقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، پروتز متحرک دندان، سفید کردن دندان، دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان
اصفهان
دکتر ماهک یثربی
دکتر ماهک یثربی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، جراحی دندان، ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان، ارتودنسی
اصفهان
دکتر متین عابد حقیقی
دکتر متین عابد حقیقی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ایمپلنت، بلیچینگ، ارتودنسی، فلوراید تراپی
اصفهان
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، لمینت دندان، فلوراید تراپی، ارتودنسی، پروتز متحرک دندان
اصفهان
دکتر مجتبی ذهبی اصلی
دکتر مجتبی ذهبی اصلی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، جرمگیری دندان، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی زیبایی، بروساژ دندان
اصفهان
دکتر مجتبی روزبه
دکتر مجتبی روزبه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، پروتز متحرک دندان، بروساژ دندان، فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان
اصفهان
دکتر مجتبی سمسارزاده
دکتر مجتبی سمسارزاده
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، فلوراید تراپی، ایمپلنت، فیشور سیلانت
اصفهان
دکتر مجتبی شاه طوسی
دکتر مجتبی شاه طوسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان
دکتر مجتبی کدخدائی
دکتر مجتبی کدخدائی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی، بلیچینگ، روکش دندان، جراحی دندان
اصفهان
دکتر مجتبی کرمانی القریشی
دکتر مجتبی کرمانی القریشی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، جرمگیری دندان، طرح لبخند، ارتودنسی، ایمپلنت
اصفهان
دکتر مجتبی گلابی
دکتر مجتبی گلابی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، فیشور سیلانت، ترمیم دندان، سفید کردن دندان، ونیر کامپوزیت
اصفهان، خ جی سه راه شهیدرجایی مجتمع مرواریدط اول واحد4
دکتر مجتبی گلابی
دکتر مجتبی گلابی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، جرمگیری دندان، اوردنچر، ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی
اصفهان
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دکتر مجتبی ادیب مجلسی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، جراحی دندان
اصفهان، خ کاوه نرسیده به سه راه ملک شهرنبش خ مخابرات مطب دکترادیب
دکتر مجتبی کرمانی
دکتر مجتبی کرمانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، ایمپلنت، فلوراید تراپی، بروساژ دندان، ترمیم دندان
اصفهان، خ شیخ بهایی کلینیک فردوسی
دکتر مجتبی نوری لنجان
دکتر مجتبی نوری لنجان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، اوردنچر، جرمگیری دندان، طرح لبخند، دندانپزشکی کودکان
اصفهان
دکتر مجید ابوالحسنی
دکتر مجید ابوالحسنی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، طرح لبخند، دندانپزشکی کودکان، فیشور سیلانت، جرمگیری دندان
اصفهان
دکتر مجید حاجی لاهیجانی
دکتر مجید حاجی لاهیجانی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی، جراحی دندان، جرمگیری دندان
اصفهان
دکتر مجید حیدرپور
دکتر مجید حیدرپور
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، فلوراید تراپی، بروساژ دندان، بلیچینگ
اصفهان، خیابان بهشتی کوچه خان مجتمع پزشکی شقایق طبقه 1 واحد 4
دکتر مجید خامه ء
دکتر مجید خامه ء
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، اوردنچر، طرح لبخند، ترمیم دندان، فلوراید تراپی
اصفهان
دکتر مجید رستمی
دکتر مجید رستمی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی، ونیر کامپوزیت، لمینت دندان
اصفهان
دکتر مجید رضائی
دکتر مجید رضائی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، روکش دندان، فلوراید تراپی، بلیچینگ، ارتودنسی
اصفهان
دکتر مجیدعابدی
دکتر مجیدعابدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، فیشور سیلانت، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، بروساژ دندان
اصفهان، خوراسگان
دکتر محبوبه احمدی علون آبادی
دکتر محبوبه احمدی علون آبادی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، بلیچینگ، ترمیم دندان، بازسازی دندان، فلوراید تراپی
اصفهان
دکتر محبت صادقیان
دکتر محبت صادقیان
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ارتودنسی، بلیچینگ، ترمیم دندان، پروتز ثابت دندان
اصفهان
دکتر مجیدگودرزی نژاد
دکتر مجیدگودرزی نژاد
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، ایمپلنت، بلیچینگ، طرح لبخند، روکش دندان
اصفهان، بهارستان
دکتر محبوبه عباسیان طالخونچه
دکتر محبوبه عباسیان طالخونچه
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، طرح لبخند، جراحی دندان، دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان
اصفهان
دکتر مجید موحدی
دکتر مجید موحدی
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، دندانپزشکی کودکان، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان، ارتودنسی
اصفهان
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger