دکتر فرید رشیدی
دکتر فرید رشیدی
فوق تخصص: ریه بزرگسالان
تبریز، خیابان آزادی
دکتر علی تقی زادیه
دکتر علی تقی زادیه
فوق تخصص: ریه بزرگسالان
تبریز، بلوار نیایش
دکتر اکبر شریفی
دکتر اکبر شریفی
فوق تخصص: ریه بزرگسالان
تبریز، خیابان آزادی
دکتر مهدی ندیری
دکتر مهدی ندیری
فوق تخصص: ریه بزرگسالان
تبریز، خیابان پاستور جدید
دکتر خلیل انصارین
دکتر خلیل انصارین
فوق تخصص: ریه بزرگسالان
تبریز، خیابان آزادی
دکتر هاله میکائیلی
دکتر هاله میکائیلی
فوق تخصص: ریه بزرگسالان
تبریز، فلکه دانشگاه
دکتر حامد ولی زاده
دکتر حامد ولی زاده
فوق تخصص: بیماریهاى ریه بالغین
تبریز، بیمارستان امام رضاى تبریز
دکتر محمدعلی چکشیان
دکتر محمدعلی چکشیان
فوق تخصص: ریه بزرگسالان
تبریز، میدان نماز
دکتر رضا قره محمدلو
دکتر رضا قره محمدلو
فوق تخصص: ریه بزرگسالان
تبریز، خیابان دانشگاه
دکتر محمدرضا غفاری باویل علیا
دکتر محمدرضا غفاری باویل علیا
فوق تخصص: ریه بزرگسالان
تبریز، خیابان آزادی
دکتر محمدتقی تاری وردیان
دکتر محمدتقی تاری وردیان
فوق تخصص: ریه بزرگسالان
تبریز، خیابان ارتش جنوبی
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger