شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
شنوایی شناسی و سمعک بیمارستان دی
مرکز فوق تخصصی شنوایی سنجی
زمینه‌های کاری: ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، تعمیر سمعک در تهران، تجویز سمعک پشت گوشی، تعمیر سمعک نامرئی، انجام ارزیابی تخصصی شنوایی
تهران، خیابان ولیعصر
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
شنوایی شناسی و سمعک ثمین آوا
زمینه‌های کاری: تجویز انواع سمعک، تعمیر سمعک نامرئی، تجویز سمعک نامرئی دیجیتال و هوشمند، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، تعمیر سمعک دیجیتال
تهران، خیابان فلسطین جنوبی
شنوایی شناسی و سمعک روشنا
شنوایی شناسی و سمعک روشنا
زمینه‌های کاری: ساخت قالب های ضد آب و ضد صوت، ارائه خدمات سنجش شنوایی، تجویز و تنظیم سمعک، مشاوره سمعک
تهران، خیابان شریعتی
شنوایی شناسی و سمعک بخارست
شنوایی شناسی و سمعک بخارست
زمینه‌های کاری: ساخت انواع قالب ضد آب ضد صوت و قالبهای سمعک، ارزیابی جامع سیستم شنوایی و تعادل، ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش، تجویز و تنظیم انواع سمعک های هوشمند و وایرلس داخل گوشی و پشت گوشی، ارزیابی و توانبخشی سیستم‌شنوایی مرکزی
تهران، میدان آرژانتین
شنوایی شناسی و سمعک درمانگاه شبانه روزی استخر
شنوایی شناسی و سمعک درمانگاه شبانه روزی استخر
زمینه‌های کاری: ساخت قالب سمعک پشت گوشی، کیت نظافت و ...)، انواع لوازم جانبی سمعک ( باتری، ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان، ساخت قالب های ضد آب و ضد صوت
تهران، خیابان هلال احمر
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
شنوایی شناسی و سمعک میلاد
زمینه‌های کاری: ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان، شنوایی سنجی، تعمیر سمعک نامرئی، تجویز سمعک دیجیتال و هوشمند، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک
یاسوج، بلوار ارتش
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( لنده )
زمینه‌های کاری: ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا، تعمیر سمعک، رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، تعمیر سمعک نامرئی، تجویز سمعک نامرئی
لنده، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( دهدشت )
زمینه‌های کاری: ساخت قالبهای ضد آب و ضد صدا، تعمیر سمعک دیجیتال، تجویز سمعک پشت گوشی، تعمیر سمعک در تهران، تجویز و تنظیم انواع سمعک
دهدشت، یاسوج
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
شنوایی شناسی و سمعک میلاد ( سیسخت )
زمینه‌های کاری: رفع مشکل نویز و صوت کشیدن سمعک، شنوایی سنجی، تجویز سمعک پشت گوشی، نوارگوش، ادیومتری و تیمپانومتری کودکان و بزرگسالان
سیسخت، یاسوج
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger