مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی (رسالت)
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی (رسالت)
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی سندروم داون، استروبوسکوپی، گفتاردرمانی کودکان کم شنوا، اختلالات خواندن و نوشتن، گفتاردرمانی آسیب های مغزی
تهران، تهرانپارس
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: کم شنوایی، کاردرمانی رسالت، اتیسم، درمان لکنت، کاردرمانی شمس آباد
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، کاردرمانی میدان ملت، کاردرمانی رسالت، اتیسم، کاردرمانی کودکان
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: دیستروفی عضلانی، بیش فعالی، گفتاردرمانی مجیدیه شمالی، کاردرمانی، کاردرمانی شمس آباد
میدان ملت، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: اختلال یادگیری، تمرکز، کم شنوایی، تاخیرحرکتی، توانبخشی میدان ملت
مجیدیه، شمس آباد
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger