مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( قروه )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( قروه )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، لکنت زبان، تلفظ حروف، نقص توجه، تاخیر در رشد طبیعی کودکان
قروه، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( سقز )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( سقز )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بیش فعالی، لارینگوسکوپی، تاخیر در رشد طبیعی کودکان، بلع در کودکان و بزرگسالان، درمان اختلال بلع نوزادن
سقز، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( بیجار )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( بیجار )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بلع در کودکان و بزرگسالان، لارینگوسکوپی، تاخیر در رشد طبیعی کودکان، لکنت زبان، تاخیر در تکلم
بیجار، سنندج
گفتاردرمانی آوا
گفتاردرمانی آوا
گفتاردرمانی حضوری و آنلاین
زمینه‌های کاری: درمان تاخیر در گفتار، داستان گویی و نمایش و عروسک گردانی، درمان و آموزش بیش فعالی، اتاق تاریک، درمان لکنت زبان
سنندج، خیابان آبیدر
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( مریوان )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( مریوان )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: لارینگوسکوپی، بلع در کودکان و بزرگسالان، تاخیر در رشد طبیعی کودکان، منوال تراپی، طیف اتیسم
مریوان، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( دهگلان )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( دهگلان )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: لارینگوسکوپی، منوال تراپی، تاخیر در رشد طبیعی کودکان، مشکلات حسی حرکتی، تاخیر در تکلم
دهگلان، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( کامیاران )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( کامیاران )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: تلفظ حروف، طیف اتیسم، تاخیر در تکلم، بیش فعالی، نقص توجه
کامیاران، سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: تلفظ حروف، تاخیر در رشد طبیعی کودکان، بیش فعالی، لارینگوسکوپی، لکنت زبان
سنندج، خیابان مولوی
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( دیواندره )
مرکز گفتار درمانی و توانبخشی رویش سنندج ( دیواندره )
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: درمان مشکلات صدا و حنجره، درمان اختلال بلع نوزادن، نقص توجه، منوال تراپی، اختلال خواندن و نوشتن
دیواندره، سنندج
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger