دکتر فرح ابطحی
دکتر فرح ابطحی
متخصص: متخصص زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، سرطان های زنان، مراقبت های دوران یائسگی، کولپوسکوپی، هیسترکتومی
ساری، سه راه کشاورزی
دکتر سالومه پیوندی
دکتر سالومه پیوندی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی؛ فلوشیپ: تخصصی اختلالات کف لگن در زنان
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، درمان افتادگی رحم و مثانه، آزمایش پاپ اسمیر، اعمال جراحی زیبایی ژنیکولویک، پرولاپس ارگان های لگنی
ساری، خیابان فرهنگ
دکتر الهام قلی پور
دکتر الهام قلی پور
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران زایمان، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان فیزیولوژیک، درمان خشکی واژن، سفیدکردن واژن
ساری، خیابان قارن
دکتر ناهید عالیشاه
دکتر ناهید عالیشاه
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، هیسترکتومی، سفید کردن واژن، زایمان سزارین، تزریق چربی به واژن
ساری، خیابان فرهنگ
دکتر بنفشه قریشی
دکتر بنفشه قریشی
جراح متخصص زنان و زایمان ( جراح زیبایی زنان)
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، آزمایش پاپ اسمیر، درمان افتادگی رحم و مثانه، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان بدون درد
ساری، خیابان قارن
دکتر سیده رفعت بنافتی
دکتر سیده رفعت بنافتی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، زایمان سزارین، تنگ کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق چربی به واژن
ساری، میدان شهدا
دکتر مهدخت سلطانی
دکتر مهدخت سلطانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، تعیین جنسیت، زایمان طبیعی، مراقبت های دوران یائسگی، کولپوسکوپی
ساری، خیابان فرهنگ
دکتر بنفشه قریشی (جراحی زیبایی زنان)
دکتر بنفشه قریشی (جراحی زیبایی زنان)
جراح متخصص زنان و زایمان ( جراح زیبایی زنان)
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، سفید کردن واژن، جوانسازی واژن، زایمان سزارین، کولپوسکوپی
ساری، خیابان قارن
دکتر فرانک رهبر
دکتر فرانک رهبر
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران زایمان، درمان خشکی واژن، هیسترکتومی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
ساری، خیابان قارن
محبوبه رادمرد
محبوبه رادمرد
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، خدمات ای یو دی (iud)، مراقبت های دوران بارداری، آموزش کنترل بارداری، مراقبت های دوران یائسگی
ساری
فاطمه فرشادی
فاطمه فرشادی
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: افزایش توانایی جسمی، مراقبت های دورن زایمان، آزمایش پاپ اسمیر، رفع عوارض و دردهای لگنی و دردهای پریودی و تنظیم پریودی، گذاشتن ای یودی
ساری
دکتر ایمانه احمدی
دکتر ایمانه احمدی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جوانسازی واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، تزریق چربی به واژن، درمان خشکی واژن
ساری، بلوار خزر
دکتر مریم اسدی زیدآبادی
دکتر مریم اسدی زیدآبادی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، زایمان طبیعی، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن
ساری، -
دکتر مریم السادات طباطبایی پور
دکتر مریم السادات طباطبایی پور
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، مراقبت های دوران یائسگی، جراحی زیبایی زنان، زایمان سزارین، متخصص زنان و زایمان
ساری، خیابان رازی
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger