دکتر نازآفرین ابراهیمى ادیب
دکتر نازآفرین ابراهیمى ادیب
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، جوانسازی واژن، مراقبت های دوران زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، سرطان های زنان
قزوین، الوند
دکتر فاطمه قزوینی
دکتر فاطمه قزوینی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، سفید کردن واژن، لابیاپلاستی، هیسترکتومی، عمل جراحی زنان
قزوین، نادری شمالی
دکتر معصومه داداش علیها
دکتر معصومه داداش علیها
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، مراقبت های دوران زایمان، آزمایش پاپ اسمیر، کولپوسکوپی، درمان خشکی واژن
قزوین، پایین تر از چهارراه خیام
دکتر ناهید انوری آذر
دکتر ناهید انوری آذر
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، جوانسازی واژن، زایمان بدون درد، هیسترکتومی، جراحی زیبایی زنان
قزوین، خیام شمالی
دکتر زهرا سادات فاطمی
دکتر زهرا سادات فاطمی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران یائسگی، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان اتروفی یا خشکی واژن و بی اختیاری ادرار با لیزر
قزوین، سبزه میدان
دکتر هدیه ثقفی
دکتر هدیه ثقفی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان سزارین، هیسترکتومی، لابیاپلاستی، تنگ کردن واژن، جراحی زیبایی زنان
قزوین، خیابان فردوسی جنوبی
دکتر فاطمه قربعلی
دکتر فاطمه قربعلی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، تنگ کردن واژن، مراقبت های دوران بارداری، زایمان طبیعی، جوانسازی واژن
قزوین، خیابان بوعلی
دکتر سیمین دخت مرادی
دکتر سیمین دخت مرادی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، تعیین جنسیت، تزریق چربی به واژن، کولپوسکوپی، درمان افتادگی رحم و مثانه
قزوین، خیابان فردوسی شمالی
دکتر مرجان فخری
دکتر مرجان فخری
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سفید کردن واژن، عمل جراحی زنان، زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر، تزریق چربی به واژن
قزوین، بن بست یاس
دکتر فاطمه لالوها
دکتر فاطمه لالوها
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: پریناتولوژی
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان نازایی، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان
قزوین
دکتر طلعت دباغی قلعه
دکتر طلعت دباغی قلعه
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: نازایی
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، تزریق چربی به واژن، پرینورافی، درمان نازایی، درمان زگیل تناسلی
قزوین
دکتر فتح السادات لاوری قناد
دکتر فتح السادات لاوری قناد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، پرینورافی، جراحی زیبایی زنان، درمان عفونت زنان، درمان زگیل تناسلی
قزوین
دکتر فریده موحد
دکتر فریده موحد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، تعیین جنسیت، درمان عفونت زنان، درمان میوم رحم، مراقبت های دوران بارداری
قزوین
دکتر گیتا فرشاد
دکتر گیتا فرشاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، درمان بیماری های رحم، درمان نازایی، عمل جراحی زنان، تعیین جنسیت
قزوین
دکتر لیلا رحمانی
دکتر لیلا رحمانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، تنگ کردن واژن، جراحی تخمدان، درمان بیماری های رحم، درمان عفونت زنان
قزوین
دکتر مرجان فخری
دکتر مرجان فخری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، درمان بیماری های تخمدان، درمان نازایی، جراحی رحم، کولپوسکوپی
قزوین
دکتر مریم آقائی
دکتر مریم آقائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، تزریق چربی به واژن، پرینورافی، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان
قزوین
دکتر مریم بدیعی
دکتر مریم بدیعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، کولپوسکوپی، درمان زگیل تناسلی، درمان پولیپ رحم، پرینورافی
قزوین
دکتر مریم پیشگاهی
دکتر مریم پیشگاهی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان عفونت زنان، درمان کیست تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان زگیل تناسلی
قزوین
دکتر مریم خسرومهر
دکتر مریم خسرومهر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، پرینورافی، تنگ کردن واژن، درمان بیماری های تخمدان، درمان کیست تخمدان
قزوین
دکتر معصومه داداش علیها
دکتر معصومه داداش علیها
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان هرپس تناسلی، تعیین جنسیت، مراقبت های بعد از زایمان، پرینورافی
قزوین
دکتر معصومه صادقی
دکتر معصومه صادقی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، کولپوسکوپی، درمان هرپس تناسلی، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان میوم رحم
قزوین
دکتر معصومه عابد
دکتر معصومه عابد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، پرینورافی، درمان میوم رحم، پی آرپی واژن، درمان پولیپ رحم
قزوین
دکتر مینو احدی
دکتر مینو احدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان کیست تخمدان، مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های تخمدان، درمان زگیل تناسلی
قزوین
دکتر ناهید انوری آذر
دکتر ناهید انوری آذر
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: پریناتولوژی
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، تزریق فیلر به واژن، درمان بیماری های تخمدان، درمان بیماری های رحم، تعیین جنسیت
قزوین
دکتر ناهید بیات
دکتر ناهید بیات
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، مراقبت های بعد از زایمان، لابیاپلاستی، درمان پولیپ رحم، پرینورافی
قزوین
دکتر هدیه ثقفی
دکتر هدیه ثقفی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های رحم، مراقبت های دوران بارداری، تعیین جنسیت، جراحی رحم
قزوین
دکتر فریده موحد
دکتر فریده موحد
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، لابیاپلاستی، تزریق چربی به واژن، سرطان های زنان
قزوین، خیابان فردوسی
دکتر زهرا سادات فاطمی
دکتر زهرا سادات فاطمی
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: پریناتولوژی
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، تزریق فیلر به واژن، مراقبت های دوران بارداری، تزریق چربی به واژن، درمان هرپس تناسلی
قزوین
دکتر آزاده بشرخواه
دکتر آزاده بشرخواه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، تعیین جنسیت، درمان میوم رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان بیماری های تخمدان
قزوین
دکتر اشرف السادات موسوی صاحب الزمانی
دکتر اشرف السادات موسوی صاحب الزمانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، عمل جراحی زنان، درمان خونریزی رحم، پرینورافی، جراحی تخمدان
قزوین
دکتر پروانه نوروزی جیرنده
دکتر پروانه نوروزی جیرنده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، جوانسازی واژن، درمان بیماری های رحم، درمان میوم رحم، تزریق چربی به واژن
قزوین
دکتر پریسا عبدلی سرشکی
دکتر پریسا عبدلی سرشکی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، جراحی زیبایی زنان، جراحی ترمیمی واژن، تعیین جنسیت، پی آرپی واژن
قزوین
دکتر پگاه کاریان
دکتر پگاه کاریان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان پولیپ رحم، جراحی زیبایی زنان، عمل جراحی زنان، درمان زگیل تناسلی
قزوین
دکتر توران یوسفی
دکتر توران یوسفی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان خشکی واژن، درمان نازایی، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان عفونت زنان
قزوین
دکتر خدیجه علمی زاده
دکتر خدیجه علمی زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، پی آرپی واژن، لابیاپلاستی، درمان نازایی
قزوین
دکتر خدیجه ملک زاده
دکتر خدیجه ملک زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، درمان پولیپ رحم، درمان بیماری های تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، تعیین جنسیت
قزوین
دکتر راشین نورمحمدی
دکتر راشین نورمحمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، تزریق فیلر به واژن، جراحی رحم، هودکتومی، جراحی تخمدان
قزوین
دکتر آذر رضائی
دکتر آذر رضائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: کولپوسکوپی، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان، درمان بیماری های رحم، درمان کیست تخمدان
قزوین
دکتر زهرا کیائی پور
دکتر زهرا کیائی پور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، عمل جراحی زنان، درمان هرپس تناسلی، درمان خشکی واژن، درمان میوم رحم
قزوین
دکتر ژاله کبوترآهنگی
دکتر ژاله کبوترآهنگی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خونریزی رحم، درمان بیماری های رحم، درمان بیماری های تخمدان
قزوین
دکتر سارا مختار
دکتر سارا مختار
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان بیماری های رحم، تزریق فیلر به واژن، مراقبت های بعد از زایمان، کولپوسکوپی
قزوین
دکتر سوزان ناصری
دکتر سوزان ناصری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، مراقبت های دوران بارداری، جراحی تخمدان، پرینورافی، کولپوسکوپی
قزوین
دکتر سیدمحمد حاجی سید ابوترابی
دکتر سیدمحمد حاجی سید ابوترابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، پرینورافی، درمان کیست تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، تعیین جنسیت
قزوین
دکتر شادی خلخالی راد
دکتر شادی خلخالی راد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، کولپوسکوپی، تنگ کردن واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی تخمدان
قزوین
دکتر شکوه سادات حاجی سید ابوترابی
دکتر شکوه سادات حاجی سید ابوترابی
متخصص: زنان و زایمان؛ فلوشیپ: پریناتولوژی
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان عفونت زنان، جراحی ترمیمی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان هرپس تناسلی
قزوین
دکتر شهروزه فرید حسینی نیا
دکتر شهروزه فرید حسینی نیا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان پولیپ رحم، جوانسازی واژن، کولپوسکوپی، درمان عفونت زنان
قزوین
دکتر شیلا نورانی
دکتر شیلا نورانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، هودکتومی، جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های تخمدان، لابیاپلاستی
قزوین
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger