آرزو سبزواری
آرزو سبزواری
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، مشکلات جنسی، مراقبت های دوران بارداری، مشاوره جنسی، آزمایش پاپ اسمیر
درگز، بلوار شهید صیاد شیرازی
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger