گفتاردرمانی و کاردرمانی ماهان
گفتاردرمانی و کاردرمانی ماهان
زمینه‌های کاری: اختلال گفتاری و جسمی سکته مغزی، سندروم داون ‌، اختلال بلع، بیش فعالی، درمان اختلالات ارتوپدیک و نورولوژیک
تهران، شهرک شریعتی (خانی آباد نو)
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش
گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، موسیقی درمانی، تست هوش، داریوش نیکبخت
زمینه‌های کاری: اختلالات متابولیکی، بازی درمانی، مشکلات توجه و تمرکز، آسیب مخچه، تاخیر حرکتی در کودکان
تهران، خیابان آزادی
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین
زمینه‌های کاری: سکته مغزی، تاخیر حرکتی، سندروم داون، کاردرمانی ذهنی، اختلالات صوت
تهران، پیروزی
کاردرمانی کوشا
کاردرمانی کوشا
زمینه‌های کاری: بازی درمانی، کاردرمانی جسمی، مشاوره ویژه فرزند پروری، موسیقی درمانی، کاردرمانی مبتنی بر پردازشگر هوشمند
تهران، خیابان اسدآبادی
کمال بنی اسدی
کمال بنی اسدی
کاردرمانگر و ‌ارگوتراپیست
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی شناختی، یکپارچگی حسی، کاردرمانی در منزل، اتاق تاریک، سندروم داون
تهران، -
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger