کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، نوروتراپی، اتیسم، رفتاردرمانی، وضوح گفتار پایین
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی و کاردرمانی روشا
گفتاردرمانی و کاردرمانی روشا
زمینه‌های کاری: اختلال یادگیری، کاردرمانی یکپارچگی حسی، ادراکی_حرکتی، ذهنی_شناختی، بازی درمانی
تهران، خیابان آزادی
توانبخشی حس خوب
توانبخشی حس خوب
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بیش فعالی و نقص توجه تمرکزADHD، کاردرمانی ذهنی شناختی، اختلال یادگیریLD، تاخیر کلام)، بازی درمانی
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( مرزداران )
توانبخشی حس خوب ( مرزداران )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: لکنت، کاردرمانی ادراکی حرکتی، بازی درمانی، اختلال یادگیریLD، تاخیر کلام)
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( صادقیه )
توانبخشی حس خوب ( صادقیه )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی، کاردرمانی جسمی، بازی درمانی، کاردرمانی ادراکی حرکتی، گروه درمانی
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( پونک )
توانبخشی حس خوب ( پونک )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: اتاق تاریک، بیش فعالی و نقص توجه تمرکزADHD، بازی درمانی، کاردرمانی جسمی، گفتاردرمانی
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( ستارخان )
توانبخشی حس خوب ( ستارخان )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: بیش فعالی و نقص توجه تمرکزADHD، کاردرمانی جسمی، کاردرمانی یکپارچگی حسی، گروه درمانی، کلینیک تخصصی توانبخشی اختلالات تکاملی کودکان ( اوتیسم
تهران، مرزداران
توانبخشی حس خوب ( شهرک غرب )
توانبخشی حس خوب ( شهرک غرب )
کاردرمانی ، گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی شناختی، اختلال یادگیریLD، بیش فعالی و نقص توجه تمرکزADHD، بازی درمانی، گروه درمانی
تهران، مرزداران
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger