کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (نیرو هوایی)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (نیرو هوایی)
زمینه‌های کاری: اختلالات بلع، نوروتراپی، اتیسم، رفتاردرمانی، وضوح گفتار پایین
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی -
گفتاردرمانی -
درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: لکنت، آفازی، تاخیر گفتار، مشکلات شنوایی، اختلالات یادگیری
تهران، -
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger