گفتاردرمانی آوا
گفتاردرمانی آوا
گفتاردرمانی حضوری و آنلاین
زمینه‌های کاری: درمان تاخیر در گفتار، داستان گویی و نمایش و عروسک گردانی، درمان و آموزش بیش فعالی، اتاق تاریک، درمان لکنت زبان
سنندج، خیابان آبیدر
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger