گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره پایتخت (چهارباغ بالا)
گفتاردرمانی و مرکز تصویر برداری حنجره پایتخت (چهارباغ بالا)
شعبه یک
زمینه‌های کاری: اختلالات حنجره و صدا، سکته مغزی، عکس از حنجره، استروبوسکوپی حنجره، مشاوره در استرس و اضطراب
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger