کاردرمانی و گفتاردرمانی باران
کاردرمانی و گفتاردرمانی باران
زمینه‌های کاری: مجهز به نرم افزار تست IVA2 برای ارزیابی توجه، کاردرمانی ارتوپدی دست، بیوفیدبک عضلانی، مجهز به اتاق حسی، مجهز به نرم افزار شناختی Captain'sLog
قم، خیابان کیوانفر
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger