کاردرمانی تبسم
کاردرمانی تبسم
زمینه‌های کاری: توانبخشی شناختی، کاردرمانی ذهنی و شناختی، رفتاردرمانی، ABA، کاردرمانی حسی
قم، بلوارامین
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
مرکز توانبخشی جسمی حرکتی آرمان
کاردرمانی، گفتاردرمانی، روانشناسی و مشاوره
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، بیش فعالی، شکاف کام و لب، کم شنوایی، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی
قم، بلوار 45متری صدوقی
کاردرمانی و گفتاردرمانی باران
کاردرمانی و گفتاردرمانی باران
زمینه‌های کاری: مجهز به نرم افزار تست IVA2 برای ارزیابی توجه، کاردرمانی ارتوپدی دست، بیوفیدبک عضلانی، مجهز به اتاق حسی، مجهز به نرم افزار شناختی Captain'sLog
قم، خیابان کیوانفر
زینب فرمانی
زینب فرمانی
متخصص کاردرمانی کودکان
زمینه‌های کاری: کم توان ذهنی، سندروم داون، کاردرمانی در کودکان اتیسم، تاخیر رشدی و نارس، کاردرمانی حسی ذهنی
قم، خیابان جمهوری
آزاده برقعی
آزاده برقعی
کاردرمانی
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی در کودکان با مشکلات ذهنی، اتیسم، کاردرمانی حسی و حرکتی، بیش فعال، کاردرمانی جسمی در کودکان و بزرگسالان
قم، زنبیل آباد
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger